Algemene voorwaarden - Bartels Sport Webshop

Algemene voorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden van Bartels Sport te Emmen.

Prijzen
Al onze prijzen zijn advies verkoopprijzen. Voor bepaalde artikelen die u bij ons koopt zijn soms extra kortingen van toepassing. Onze verkoopprijzen zijn inclusief 21% BTW. Bartels Sport behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijsverhogingen van importeur en/of fabrikant aan de klanten door te berekenen. De door Bartels Sport gedane offertes/prijsopgaves hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij anders is overeengekomen. Prijzen, vermeld in onze brochures, zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.

Levering
Wij berekenen verzendkosten volgens de tarieven van PostNL Pakketdienst. Voor grote/zware artikelen zoals waterpolodoeltjes, waterpoloklokken enz. gelden soms afwijkende verzendkosten. Bartels Sport is gerechtigd uw order in gedeelten te leveren. Zie hiervoor ook onze verzendinfo.

Levertijden
De in orderbevestigingen of offertes genoemde levertermijnen zijn te goede trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de kopende partij niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Het geeft ook geen recht op schadevergoeding(en).

Betaling
De betaling van artikelen uit de Bartels Sport webshop dient vooraf via iDEAL of middels overschrijving plaats te vinden. Nota's aan bedrijven; scholen en gemeenten dienen contant of binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De kopende partij is automatisch in verzuim, wanneer deze na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

Garantie
Bartels Sport staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeengekomen verwachting. Bartels Sport garandeert dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden, als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud en/of ondeskundig gebruik. Slijtage van badkleding, veroorzaakt door b.v. waterglijbanen komt nooit voor garantie in aanmerking.


Ruilen en retourneren

Binnen 14 dagen.

Voor verdere informatie over retourneren verwijzen we u naar het kopje 'Ruilen en retourneren'.

Privacy

De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Bartels Sport. Dit klantenbestand wordt gebruikt ter uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en soms voor marketingdoeleinden. BartelsSport geeft derden geen inzage in haar klantenbestand.

Eigendom
Geleverde goederen blijven eigendom van Bartels Sport, totdat het totaal hiervoor verschuldigde bedrag door de klant is voldaan.

Aansprakelijkheid
Bartels Sport is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door Bartels Sport geleverde goederen. Voor artikelen die Bartels Sport niet zelf vervaardigt, gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de artikelen.

Cookies
Bartels Sport maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kunnen wij o.a. het opvragen van pagina’s van onze website www.bartelssport.nl combineren. Hierdoor kunnen wij het gedrag van gebruikers beter analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, dit kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website beperken. De aldus verzamelde informatie gebruiken wij ook om onze website beter af te stemmen op de wensen van onze klanten.

Google Analytics
Wij maken tevens gebruik van Google Analytics om zo beter bij te kunnen houden hoe onze klanten - u dus - onze website gebruiken.

Nederlands recht
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Emmen, december 2015